Penningmeester

Functieprofiel

Je bent penningmeester van het bestuur (vereniging en stichting) van de groepsvereniging van Beyloo ter
Horst. Als penningmeester vertaal je het groepsbeleid in geld en ben je verantwoordelijk voor de financiën.

Wat doet de penningmeester?

 • Jaarlijks opstellen en bewaken van de (meerjaren)begroting en resultatenrekening
 • Financiële administratie, archief, beheer machtigingen en incassosysteem
 • Jaarlijks opstellen van een financieel jaarverslag en een balans
 • Beheren van de rekeningen (betalen, incasseren, contributie-afdracht)
 • Controle deelbegrotingen (materiaal, onderhoud, activiteiten)
 • Ondersteuning financiële acties
 • Acquisitie van middelen, subsidies en fondsen in samenwerking met anderen
 • Goed verzekeringsbeheer van de groep
 • De penningmeester maakt deel uit van het verenigings- en het stichtingsbestuur

Belangrijk:

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland
 • Je hebt kennis van Excel en eventueel met een boekhoudpakket (Beyloo ter Horst werkt met het pakket E-Boekhouden)
 • Je bent minimaal 18 jaar of ouder
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen
 • Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren
 • Inschatting tijdsbelasting: 12-15 uur per maand
 • Je neemt deel aan de vergaderingen van het verenigingsbestuur en stichtingsbestuur (circa 14 vergaderingen per jaar)

Wij bieden:

 • Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen en jongeren.
 • Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers
 • Het opdoen van veel nieuwe contacten
 • De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Jolanda van Noort (huidige penningmeester) via penningmeester@beylooterhorst.nl of Peter Bakker (verenigingsvoorzitter) via groepsvoorzitter@beylooterhorst.nl.