Aanmelden

Via onderstaande pagina kan een nieuw lid op de wachtlijst worden geplaatst. Bij sommige speltakken is er een wachtlijst waardoor uw zoon of dochter niet direct met de speltak kan meedraaien.

Let op: Op de wachtlijst voor de welpen is op dit moment een stop in verband met de lange wachttijd!

Vooraam
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Mobiel nummer
Vast nummer
E-mailadres
Geboortedatum
Geslacht
Speltak
Opmerking