Verenigingsvoorzitter

Functieprofiel
Je bent voorzitter van het verenigingsbestuur van de vereniging van scouting Beyloo ter Horst.
Als voorzitter bezit je de kunst alle kwaliteiten van de bestuursleden in te zetten voor de groep. Je bent
graag het aanspreekpunt voor de vereniging en vindt het leuk om contacten te onderhouden met diverse
onderdelen, zowel binnen als buiten scouting.

Wat doet de voorzitter?

 • Algemene aansturing van de groep
 • Vertegenwoordigt de groep naar de gemeente en externen
 • Het leiden van de groepsraad en verenigingsbestuur vergaderingen. De voorzitter zorgt dat besluiten worden genomen
 • Afstemmen van werkzaamheden in het bestuur
 • Bewaken van de belangen van de vereniging binnen de stichting Beyloo ter Horst
 • Toezien op totstandkoming van meerjarenbeleid, jaarplan en taakverdeling in de groep
 • Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden

Belangrijk:

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland
 • Je bent minimaal 18 jaar of ouder
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen
 • Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren
 • Inschatting tijdsbesteding: circa 12-15 uur per maand
 • Je neemt deel aan de vergaderingen van het verenigings- en stichtingsbestuur (circa 14 vergaderingen in het jaar) en de groepsraad (8 vergaderingen per jaar)

Wij bieden:

 • Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen en jongeren.
 • Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers
 • Het opdoen van veel nieuwe contacten
 • De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Bakker (huidige verenigingsvoorzitter) via groepsvoorzitter@beylooterhorst.nl