Secretaris

Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige, leerzame speelomgeving en uitdagende activiteiten. Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger die wilt bijdragen aan dit proces? Vind je het leuk om samen met andere vrijwilligers een bijdrage te leveren binnen de groep en jouw buurt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Taken:

 • Actief binnen de Stichting en Vereniging van Scouting Beyloo ter Horst
 • Regelt en verzorgt de binnenkomende en uitgaande post via de mail en het postadres
 • Beheert het archief van Stichting en Vereniging Beyloo ter Horst
 • Notuleren van de vergaderingen (vereniging, stichting en ALV), opstellen van agenda voor de vergaderingen (in samenwerking met voorzitter) en uitnodigen van betrokken per mail voor de vergaderingen.
 • Inschrijving van en aanvraag van UBO voor de bestuursleden bij KvK
 • In gezamenlijkheid met de ledenadministrator de ledenadministratie van de vereniging uitvoeren
 • Samen met de penningmeester de voortgang van de inning van de contributie controleren en voert zo nodig overleg met de groepsvoorzitter

Bevoegdheden:

 • Sorteren en verdelen van de binnengekomen post naar de verschillende onderdelen binnen de stichting en vereniging naar eigen inzicht. Zij geeft prioriteiten aan de relevantie van deze post.
 • N.a.v. de binnenkomende en uitgaande post contact opnemen met betreffende personen binnen stichting en vereniging
 • Correspondentie namens stichting en vereniging verrichten
 • Mag deelnemen aan de groepsraad

Verantwoordelijkheid:

 • De secretaris is aanwezig tijdens de vergaderingen van het stichtingsbestuur (4x per jaar), verenigingsbestuur (elke 6-8 weken), ALV (2x per jaar) en zo dien nodig bij de groepsraad (elke 6-8 weken).
 • De secretaris heeft een gedelegeerde verantwoordelijkheid ten aanzien van bovengenoemde taken. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van Stichting Horst en Vereniging Beyloo ter Horst.

Belangrijk:

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland
 • Je bent minimaal 18 jaar of ouder
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen
 • Je bent bereid binnen je functie verder te leren
 • Termijn: per juni 2023 (met een warme overdracht en definitief overnemen in nieuwe seizoen)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Meike de Does (secretaris) via info@beylooterhorst.nl.