Leiding

Nieuwe leiding

Je overweegt vrijwilliger te worden bij onze vereniging door leiding te worden bij een van onze speltakken? Kom dan eens kijken op de zaterdagochtend tussen 09:30-12:00 uur of neem contact op met onze praktijkbegeleider (email: praktijkbegeleider@beylooterhorst.nl). Onder het tabblad vacatures vind je meer informatie over de verwachte tijdsbesteding.

De praktijkbegeleider kan je informatie geven en zal samen met jou bekijken of je aan het basisniveau voldoet. Dit doe je door samen de competenties (een totaal aan vaardigheden, kennis en houding) door te nemen die je nodig hebt voor het basisniveau. In het kort: bij het basisniveau hoeven niet alle competenties aanwezig te zijn en is er het streven naar ontwikkeling van de hiervoor benodigde competenties.

Waar moet je aan voldoen?

Als je leiding wilt worden bij Scouting, moet je voldoen aan de volgende minimumeisen:

  • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
  • Je bent minimaal 18 jaar.
  • Je bent bereid tot ontwikkeling van de voor de rol (in deze speltak) geldende competenties binnen 8 maanden na aanvang functioneren.
  • Omgaan met jongeren vraagt om bewustzijn met betrekking tot gedragscodes, normen en waarden. Je sluit je aan bij het door Scouting Nederland gevoerde beleid op het gebied van omgangsvormen.
  • Je beschikt over een voor de rol geldige Verklaring Omtrent Gedrag en je onderschrijft de gedragscode.