Groepsbegeleider verengingsbestuur

Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige, leerzame speelomgeving en uitdagende activiteiten. Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger die wilt bijdragen aan dit proces? Vind je het leuk om samen met andere vrijwilligers een bijdrage te leveren binnen de groep en jouw buurt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Taken:

 • Stimuleert de betrokkenheid van de verschillende leidingteams onderling.
 • Stimuleert de binding van leiding aan de groep.
 • Zorgdragen voor opvang en begeleiding van nieuwe vrijwilligers.
 • Stimuleert en stuurt de doorstroming van (jeugd)leden naar de verschillende leidingteams.
 • Gezamenlijk met de praktijkbegeleider de competentie van leidingteams in kaart brengen en bijsturen
 • Het onderhouden van contacten met opleiding(en) voor stageplaatsen e.d.
 • Voeren van intake-, selectie-, introductie- en exitgesprekken samen met de verenigingsvoorzitter.
 • Organiseren van het afscheid vertrekkende vrijwilligers.

Bevoegdheden:

 • Coördinatie teamleidersoverleg
 • Voorkomt en bemiddelt bij conflicten binnen een team en teams onderling.
 • Mag deelnemen bij de groepsraad.

Verantwoordelijkheid:

 • De groepsbegeleider is aanwezig tijdens vergaderingen van het verenigingsbestuur (ong. elke 6-8 weken).
 • Het bijhouden van het groepshandboek en deze publiceren.
 • Ondersteuning bieden aan de leidingteams.
 • Bemiddelen bij conflicten binnen de speltakken (bijv. tussen leiding en ouders).
 • Actieve rol bij calamiteiten (gezamenlijk met stichtings- en verenigingsvoorzitter) en conflicten binnen de leidingteams

Belangrijk:

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland
 • Je bent minimaal 18 jaar of ouder
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen
 • Je bent bereid binnen je functie verder te leren
 • Termijn: per direct starten mogelijk (lopend tot mei 2023)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Meike de Does (secretaris) via info@beylooterhorst.nl.