Algemeen bestuurslid

Taken:
•    De vertegenwoordiger bewaakt de belangen van de Beyloo ter Horst Groep binnen
Stichting Scouting Beyloo ter Horst.
•    De vertegenwoordiger brengt onderwerpen in, in de stichting vergadering, welke leven in de
Groep en waar de Stichting bemoeienis mee heeft.
•    De vertegenwoordiger kan belast worden met de voorbereiding van agendapunten dan wel  projecten vanuit de Stichting.
•    De vertegenwoordiger kan een portefeuille toegewezen krijgen vanuit de vergadering welke hij moet behartigen.

Bevoegdheden:
•    De vertegenwoordiger kan onderwerpen terugkoppelen naar de groep, als hij of zij meent dat het groepsbelang geschaad wordt. De vertegenwoordiger dient dit vooraf in de stichting vergadering te melden.
•    Faciliteren van de toegewezen portefeuille.
•    Mag aanschuiven bij het groepsraad overleg.

Verantwoordelijkheid:
•    De vertegenwoordiger is aanwezig tijdens vergaderingen van het stichtingsbestuur.
•    De vertegenwoordiger heeft een gedelegeerde verantwoordelijkheid.
•    De eindverantwoordelijkheid ligt bij het Dagelijks Bestuur van Stichting Scouting Beyloo ter Horst.
•    De vertegenwoordiger communiceert, via de vergadering van de Groepsraad, over stichtingszaken naar de Groep.