Contributie

Kosten:
Als vereniging heb je natuurlijk ook te maken met kosten en daarom vragen we een contributie als je lid wilt worden. Ongeveer 30% van de contributie dragen we af aan Scouting Nederland, de rest gebruiken we om de opkomsten van te betalen. Mede door de verhuuropbrengsten proberen we de contributie zo laag mogelijk te houden

Contributie:
De contributie wordt in 2 termijnen van € 50 via automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Eind maart wordt het bedrag voor de periode van Januari tot en met Juni afgeschreven en eind oktober voor de periode Juli tot en met December. Bij ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u hiermee akkoord.

Contributie 2020:

Speltak Contributie
Bevers € 100,-
Welpen € 100,-
Scouts € 100,-
RSA € 100,-
Stam € 100,-